พื้นที่รับผิดชอบ

ทิศเหนือ

ทิศเหนือ จากริมคลองสนามชัยฝั่งใต้ บรรจบคลอง หัวกระบือ ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตกรุงเทพฯกับสมุทรสาคร

ทิศตะวันออก

ทิศตะวันออก จากฝั่งคลองหัวกระบือ บรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้ จนถึงคลองขุนราชวินิจฝั่งตะวันออก

ทิศใต้

ทิศใต้ จากริมฝั่งอ่าวไทย บรรจบริมฝั่งคลองขุนราชวินิจ เลียบไปตามริมฝั่งอ่าวไทยไปบรรจบคลองบางเสาธงฝั่งตะวันตก

ทิศตะวันตก

   ทิศตะวันตก จากคลองบางเสาธงฝั่งตะวันตก บรรจบริมฝั่งอ่าวไทย อ้อมกลับมาบรรจบคลองสนามชัยฝั่งใต้

 

สถานที่ราชการ
 
1
สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ 1
2
สถานฝึกอบรมข้าราชการกรมที่ดิน
3
ศูนย์บริการสาธารณสุข เมฆสุวรรณ
4
การไฟฟ้านครหลวง สาขาย่อยบางขุนเทียน
5
สำนักงานโครงการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินที่ 4
6
โรงพยาบาลผู้สูงอายุเขตบางขุนเทียน
สถานศึกษา 10 แห่ง
 
 1
2
 
 3
4
 
 4
6
 
 7
โรงเรียนแก้วขำอุปถัมภ์
8
 
9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
10
วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปพลีผล
         
         
         
 
วัดในพระพุทธศาสนา 4 แห่ง
1 วัดหัวกระบือ 2 วัดประทีปพลีผล
3 วัดประชาบำรุง 4 วัดบางกระดี่
5 วัดธรรมคุณาราม 6 สำนักสงฆ์ลักษมันต์
 
สถานธุรกิจและสถานที่ที่น่าสนใจ 110 แห่ง
1
ท่าเรือรับจ้าง    2  แห่ง
2
โรงพิมพ์    3  แห่ง
3
อู่ซ่อมรถ    4  แห่ง
4
โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง  24  แห่ง
5
โรงงานอุตสาหรรมขนาดเล็ก     40  แห่ง
6
ร้านทอง         4  แห่ง
7
ร้านอาหาร    19  แห่ง
8
ร้านสะดวกซื้อ    6  แห่ง
9
ตลาดสด    3  แห่ง
10
หมู่บ้านจัดสรร    6  แห่ง
11
แหล่งท่องเที่ยว    3  แห่ง

 

 

หน้าต่อไป