ผกก.สน.เทียนทะเล
 
   
 
พ.ต.อ. ยศ วิทิตปภาธำรง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่
แนะนำร้านอาหาร

หมายเลขโทรศัพท์สถานีตำรวจ

การประกันตัวผู้ต้องหา  

 
   
 

คำแนะนำการติดต่อราชการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกันตัวผู้ต้องหา
 
การใช้บุคคลเป็นประกัน
 
การขอถอนหลักทรัพย์
 
การขออนุญาตต่าง ๆ
 

 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Web Site สน.เทียนทะเล E- Police Station วิสัยทัศน์ สน.ท่าข้าม สถานีตำรวจนครบาลสน.เทียนทะเล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๓) ที่ตำรวจทุกนายต้องรู้ กดโหลด
พ.ต.อ.ยศ วิทิตปภาธำรง รับโล่จากท่าน ผบ.ตร. ในสาขาการพัฒนาดีเด่นปี 2556
.พ.ต.อ.ยศ วิทิตปภาธำรง รับโล่จากท่าน ผบ.ตร.ในสาขาการพัฒนาดีเด่นปี 2556
กิจกรรมเดินรณรงค์ต้านยาเสพติดและร่วมแสดงเจตนารมน์ต่อต้านยาเสพติด
๒๕ มิ.ย. ๒๕๕๖ เวลา๐๖.๓๐-๑๒.๐๐น. พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙
พ.ต.อ.นครินทร์  สุคนธวิท ผกก.สน.ท่าข้าม คุณอรรณพ กิจโธรัยหพงศ์ ประธาน
กต.ตร.สน.ท่าข้าม นายพงษ์ศักดิ์ พันธุ์สวาสดิ์ ผอ.เขตบางขุนเทียน พ.ต.ท.พาติกรณ์
ศรชัย รอง ผกก.ป.ฯ พ.ต.ท.อาวุธ หว้ามุกข์ รอง ผกก.จร.สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.ชาติชาย
กันทา ผนพ.หน.สอบสวน สน.ท่าข้าม พ.ต.ท.สกนธ์ ศรีวัฒกพงศ์ ผนพ.สอบสวน ฯ
พ.ต.ท.พิทักษ์ สอนพิทักษ์ สวป.ฯ พ.ต.ท. สุทธิพงษ์ พุทธิพงษ์ สว.จร.ท่าข้าม
พ.ต.ท.คมกริช มั่นจิตต ์สว.สส.ฯ พ.ต.ท.ธนเดช ทีนาคะสวป.สน.ท่าข้าม พ.ต.ต.รัตน์เกล้า อาณานุการ สวป.สน.ฯ พ.ต.ท.ยุติธรรม
มหานิล สวป.สน.เทียนทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.เทียนทะเล เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.แสมดำ ว่าที่ร.ต.จีรวุฒิ โรยสุวรรณ หน.ฝ่ายเทศกิจ
นางพิมพ์พร ศิริศักดิ์ หน.ฝ่ายพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่เขตบางขุนเทียน ร.ท.ชูศักดิ์ แย้มยล รอง ผบ.ร้อย มทบ ๑๑ ร.ท.พิชิต แก้วสอนดี
รอง ผบ.ร้อย มทบ ๑๑    พร้อมเจ้าหน้าที่ทหารจาก มทบ ๑๑     ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม ๒พร้อมพนักงาน
ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครู นักเรียน ต่างๆ   ผู้บริหารสถานประกอบการและพนักงาน    อาสาสมัครตำรวจชุมชนสน.ท่าข้าม
ผู้นำชุมชน ทั้ง ๒๒ ชุมชนร่วมกัน ประมาณ ๑,๕๐๐ คนร่วมกันเดินรณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด จากลานจอดรถโรงเหล้าแสงจันทร์
ผ่านตามถนนพระราม ๒ ถึงลายจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม ๒ และร่วมประกาศเจตนารมย์ต่อต้านยาเสพติดตามโครง
     การชุมชนสีขาว และวันต่อต้านยาเสพติดโลก
ผบก.น.๙ เปิดการอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่น ๓๒๓ ที่ ค่ายรร.บ้านขุนประเทศ
๑๒ มิ.ย.๕๖วลา ๐๘.๐๐ น.ที่ห้องประชุม บกน.๙ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ
พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รองผบก.น.๙ ร่วมเปิดการอบรมเยาวชนสัมพันธ์รุ่นที่
๓๒๓ ณ.ค่ายโรงเรียนบ้านขุนประเทศ พ.ต.อ.จิรเดชน์ เหมจินดา ผกก.
สน.หนองค้างพล พ.ต.อ. ยศ วิทิตปภาธำรง ผกก.สน.เทียนทะเล
พ.ต.ท.ณรงค์  อภิรักษ์อโนมัย สว.ธร.สน.หนองค้างพลู  พ.ต.ท.ศักดา ตลับทอง

 สวป.สน.หนองค้างพลู พร้อมคณะ กต.ตร.ทุกสน. ในเขต บก.น.๙ ร่วมพิธีเปิด

พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙
๖ มิ.ย.๕๖วลา ๑๔.๐๐ -๑๗.๓๐น.ที่ห้องประชุม บกน.๙ พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์
พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ พ.ต.อ.สุรชัย เจ็ดพี่น้องร่วมใจ รองผบก.ฯ ดร.ศิริชัย ศิริกายะ
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.สยาม นายผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการสำนักงาน มจธ.
พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙ และWeb Master ทุกสถานีตำรวจของ
บก.น.๙ เข้าประชุมการทำงานประชาสัมพันธ์ และการดำเนินการประชาสัมพันธ์
ทางWeb Site พร้อมให้การสนับสนุนในการดำเนินการดังกล่าว
สน.เทียนทะเล จัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ
วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุม สน.เทียนทะเล
พ.ต.อ.ยศ วิทิตปภาธำรง ผกก.สน.เทียนทะเล จัดอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้า
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ให้แก่ ข้าราชการตำรวจ สน.เทียนทะเล เพื่อให้มีความพร้อม
ในการต้อนรับ ชาวต่างประเทศ ที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทย โดยเฉพาะในเขตท้องที่ของ
สน.เทียนทะเล ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยว และแหล่งร้านอาหารทะเล ซึ่งนักท่องเที่ยว ทั้งชาว
ไทยและต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ เป็นประจำ
รองผบ.ตร. ปิดการอบรมสัมมนา งานสายตรวจในการทำชุมชนเข้มแข็ง
๒๒ มี.ค. ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๓๐ น.ที่ห้องประชุมชั้น ๗ สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน ๘๓๓ ถนนพระราม๑ เขตปทุมวัน กทม. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน
รอง ผบ.ตร. รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับการ
ทุกสถานีตำรวจ ร่วมรับฟังบรรยายสรุปการปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาบุคคกร
สายงานป้องกันปราบปราม ในการทำโครงการชุมชนเข้มแข็ง
ซึ่งจัดให้มีการสัมมนาตั้งแต่ระดับรองผกก.ทุกสน. ตั้งแต่ วันที่ ๑๘ ถึง ๒๒
มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งจะมีการตรวจสอบภายใน ๒เดือนข้างหน้า ทุกสถานีตำรวจ
ผบก.น.๙ รับมอบกำลังพลจาก ภ.๗ เพื่อรักษาความสงบในการเลือกตั้ง
 
๒ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. ที่ลานจอดรถโรงเบียร์ฮอลแลนด์ พระราม2
พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับ รอง ผบก.น.๙
ระดับผู้กำกับการทุกสถานีตำรวจ รับมอบกำลังพลจากภูธรภาค ๗
จำนวน ๗๕ นาย สนับสนุนการรักษาความปลอดภัย
ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ ๓ มี.ค. ๕๖
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ บก.น.๙
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๔.๐๐ น. ที่ ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ดร.ศิริชัย ศิริกายะ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม นายผดุง บุญเพ็ชร ผู้จัดการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี พร้อมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
เข้าประชุม กำหนดของเขตการทำงานของคณะทำงานประชาสัมพันธ์
กองบังคับการตำรวจนครบาล ๙ พร้อมแนะนำตัว
รอง ผบก.น.๙ ประชุม คณะทำงาน ตชส.ทุกสน.ของบก.น.๙
 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บก.น.๙
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.๙ เรียกประชุมชุดตำรวจชุมชนสำพันธ์
ของทุกสถานีตำรวจ ชี้แจ้งนโยบายและเตรียมการโครงการชุมชนสีขาวและโครงการ
ฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน รองรับ เทศกาล สงกรานต์ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ
ประชาชนเมื่อต้องออกจากบ้านไปในต่างจังหวัดในช่วงเทศกาล สงกรานต์ และ
นโยบายเกี่ยวกับครู D.A.R.E
ผบก.น๙ เตรียมการรักษาความปลอดภัยการเลือกตั้ง
 
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐. -๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ เรียกคณะทำงานชุดตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ทุกสน. พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร สว.นโยบายและแผน
ร.ต.อ.ทศพร   ปราชญ์เลิศ สว. ฝ่ายอำนวยการ บกน.๙ ร่วมประชุม โดยมีการกำชับ
เร่งรัดการจัดทำโครงการบ้านสีขาวและโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์ รอง ผบก.น.๙ ร่วมกิจกรรมฟุตบอลล์ บชน.คัพ 56
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖วลา ๑๖.๐๐ น. ที่ ลานกีฬากองกับกับการเด็กและเยาวชน
แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ พ.ต.อ.ดร.ภาดล ประภานนท์
รอง ผบก.น.๙ นำกำลังนักฟุตบอลล์ของ บก.น.๙ พร้อมกองเชียร จากชุด ตชส.สน.ต่างๆ
ในเขตบก.น.๙ และแม่บ้านตำรวจ ลงแข่งขันฟุตบอลล์สนามเล็ก เข้าดวนแข้งระหว่าง
นักฟุตบอลล์ บก.น.๙ กับ บก.น.๘ ชิงถ้วยรางวัลของ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล การแข่งขันดังกล่าว จัดให้มีขึ้น ตั้งแต่วันที่
๑ -๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการตำรวจใน บชน.
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น๙ประชุมคณะทำงาน ตชส.บกน.๙
๑๗ ม.ค. ๕๖ เวลา ๑๐.๐๐. -๑๒.๓๐ น. ที่ห้องประชุม บกน.๙
พ.ต.อ.ชาญ แก้วท่าไม้ รอง ผบก.น.๙ เรียกคณะทำงานชุดตำรวจชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ ทุกสน. พ.ต.ท.วชรกร แต้มกลางวิเชียร สว.นโยบายและแผน
ร.ต.อ.ทศพร  ปราชญ์เลิศ สว. ฝ่ายอำนวยการ บกน.๙ ร่วมประชุม โดยมีการกำชับ
เร่งรัดการจัดทำโครงการบ้านสีขาวและโครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นนโยบายหลักของกองบังคับการตำรวจนครบาล ๙
ผกก.สน.เทียนทะเล นำผู้ประกอบการสถานบริการ ประชุมที่สโมสรตำรวจ
๒๕ ธันวาคม พ.ค. ๕๕ เวลา ๑๒-๑๖.๐๐. น. ที่สโมสรตำรวจ ยศ วิทิตปภาธำรง
ผกก.สน.เทียนทะเลพร้อมชุดตำรวจชุมชนสัมพันธ์ สน.เทียนทะเล
นำคณะผู้ประกอบการสถานบริการภายในเขต สน.เทียนทะเล ซึ่งมี
พ.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล ผบก.น. ๙ พล.ต.ต.ดร.
อดุลย์ ณรงค์ศักดิ์ รองผบช.น.ประธานคณะทำงานจัดระเบียบสถานร่วมสัมมนาเพื่อ
หารือแนวทางดำเนินการให้เป็นยปตามกฎหมายพร้อมร่วมวิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุง
โซนนิ่ง และขอความร่วมมือสถานบริการเรื่องการดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว
 
รอง ผบ.ตร.ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมและยาเสพติดช่วงเทศกาลคริสต์มาส
 
๑๔ธ.ค.๕๕เวลา๑๕.๐๐น.ที่ลานพระราชวังดุสิต พ.ต.อ.ยศ วิทิตปภาธำรง
ผกก.สน.เทียนทะเล นำกำลัง ตำรวจระดับสารวัตร อาสาสมัครตำรวจชุมชน และตชส.
ร่วมพิธีปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันคริสมาสและวันขึ้น
ปีใหม่ ๒๕๕๖ ซึ่งมี พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รอง ผบ.ตร.(ปป.1)เป็นประธานปล่อย
แถวร่วมกับ พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง ผบช.น.พล.ต.ต. ชยุต รัตนอุบล ผบน.๙
เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานดังกล่าว
ผบก.น.๙ มอบถ้วยรางวัลการแข่งขันกีฬา บกน.๙ ลีคคัพ ครั้งที่ ๑
๓๐ พ.ย. ๒๕๕๕ เวลา ๑๘ .๐๐.น.ที่สนามกีฬาหญ้าเทียม XP PRO
ซอยเพชรเกษม ๙๘/๑ ถนนเพชรเกษม  เขตบางแค กรุงเทพ ฯ พล.ต.ต.ชยุต
รัตนอุบล  ผบก.น.๙. เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ แก่นัก
กีฬาตำรวจและทีมกีฬาของเดลี่นิวส์ มีพ.ต.อ.ทักษิณ พ่วงเงิน พ.ต.อ.ดร.ภาดล
ประภานนท์ , พ.ต.อ.สุนทร โตรอด รอง ผบก.น.๙ พ.ต.อ. ยศ วิทิตปภาธำรง

ผกก.สน.เทียนทะเล ร่วมกิจกรรม"บกน.๙ลีคคัพ ครั้งที่ ๑"ดังกล่าว

ผบก.น.๙เป็นตัวแทน สตช. ถวายผ้ากฐิน ประจำปี ๒๕๕๕ ที่วัดบางบอน
๑๕พ.ย.๒๕๕๕เวลา ๑๐.๐๐ น พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล  ผบก.น.๙.เป็นตัวแทน
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถวายผ้ากฐินประจำปี ๕๕ ที่วัดบางบอน กทม.
มีพ.ต.อ. ยศ วิทิตปภาธำรง ผกก.สน.เทียนทะเลผู้กำกับการสถานีตำรวจทุก
สถานีฯตัวแทนข้าราชการตำรวจทุกสถานีตำรวจ ข้าราชการตำรวจบก.น.๙
ร่วมถวายผ้ากฐินและเลี้ยงพระเพลแด่พระภิกษุสงฆ์               
รองนายกรัฐมนตรีร่วมกับบชน.จัดโครงการรวมพลังจยย.รับจ้างร่วมลดอาชญากรรม
๑๔ พ.ย.๒๕๕๕ ที่อิมแพ็ค-เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี นายวัน อยู่บำรุง เปิด โครงการรวม
พลังเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้างต้านภัยยาเสพติด และป้องกันปราบปราม 
อาชญากรรม มีตัวแทนจักรยานยนต์รับจ้างกว่า ๒๐,๐๐๐ คันทั่วกรุงเทพฯเข้า
ร่วม มี พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร.พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาฯ
ป.ป.ส. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ผบช.น.ร่วมการประชุม ฯ 
ผบก.น.๙ เปิดประชุมสัมมนา ปฐมนิเทศ กต.ตร.สน.ในเขต บก.น.๙
๔ พ.ย.๕๕ เวลา๑๗.๐๐.น.ที่ห้องประชุมชั่วคราว ร้านอาหารครัวน้องเนยหลัง
ศูนย์การค้าCentralพระราม ๒ พล.ต.ต.ชยุต รัตนอุบล  ผบก.น.9 เป็นประธาน
เปิดการประชุมสัมมนา กต.ตร.ใหม่ ในเขต บกน.๙ มีพ.ต.อ.ภาดล ประภานนท์
รอง ผบก.น.๙ ร่วมบรรยายสรุป ภาระหน้าที่ของของ กต.ตร. ที่ต้องรับผิดชอบ
ต่อสังคม พ.ต.อ.ยศ วิทิตปภาธำรง ผกก.สน.เทียนทะเล  ผกก.ทุกสน.ในเขต บก.น.
  ๙ คณะกต.ตร.ในเขต บกน.๙ คณะอนุ กต.ตร.บกน.๙ร่วม  
เว็บไซต์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ของ

สถานีตำรวจนครบาลเทียนทะเล

Best view on Internet Explorer 7 .0 or higher, Screen=1024x768 pixels or 1366x 768 pixels & Hispeed internet